Bal Geodetów


Szanowni Państwo,
Dla osób zainteresowanych zakupem biletów na bal podajemy nr konta na jaki można dokonywać opłat:
86 1160 2202 0000 0003 4211 2533, Bank Millenium

Jeśli ktoś z Państwa zechce tą drogą zakupić zaproszenie na bal, uprzejmie proszę o wpłatę na ww. konto, wydrukowanie potwierdzenia przelewu i przesłania na adres biuro@sgp.geodezja.org.pl oraz na adres kontakt@restauracja-avangarda-warszawa.pl

Pracownik biura SGP po otrzymaniu potwierdzenia przelewu odbierze opłaconą ilość zaproszeń, zakopertuje i będzie je można odebrać w dniu uroczystości (lub w każdym innym dniu przed balem) w biurze SGP.
Zamknięcie listy zaproszeń na bal ustalono na dzień 22 stycznia 2019 r.

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Budynku NOT, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie rozpoczną się obchody Jubileuszu 100-lecia SGP oraz Roku Geodezji Polskiej.

Zaproszenia na bal do nabycia indywidualnego w Restauracji Avangarda. Koszt zaproszenia - 220 zł netto/os.

Noclegi - rezerwacji można dokonać w hotelu Gromada lub Mazowieckim z hasłem - "Geodezja upust!"