Kalendarium prac nad obchodami 100-lecia SGP


Marzec 2019r.

Wystawa 4 Biurka w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.


Luty 2019r.

Omówienie prac związanych z opracowaniem Słownika biograficznego Geodetów i Kartografów polskich.


26 stycznia 2019r.

Nadzwyczajny zjazd SGP.


25 stycznia 2019r.

Uroczysta gala 100-lecia SGP.


17 stycznia 2019r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na swoim 76 posiedzeniu w głosowaniu przyjął, przedstawioną przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów, za – 428, przeciw – 1, wstrzymało się – 0, nie głosowało - 31.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując uchwałę jednocześnie wyraził szacunek dla całego środowiska polskich geodetów. Serdecznie dziękujemy Sejmowi RP za wyrażenie uznania dla całego naszego środowiska.

Sprawozdanie stenograficzne z 76. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 stycznia 2019 r.
Druk 3141 – projekt przyjętej uchwały


16 stycznia 2019r.

W dniu dzisiejszym nadano numer druku naszej uchwale - nr 3133 i skierowano do pierwszego czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu.


14 stycznia 2019r.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia SGP oraz Roku Geodezji Polskiej zamówiliśmy w Poczcie Polskiej pocztówkę okolicznościową oraz okolicznościowe znaczki pocztowe, które będą przedmiotem sprzedaży. Na stoisku Poczty Polskiej podczas jubileuszu dodatkowo będzie można opieczętować okolicznościowym stemplem pocztowym.

 • Karta pocztowa cena brutto 5 ,-zł
 • komplet 3 znaczków 15,-zł
 • cały arkusz znaczków ( 9 szt) 45,-zł


4 stycznia 2019r.

Dzisiaj mija 100 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
W sobotę 4 stycznia 1919 roku, w Warszawie rozpoczął się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. "W Zjeździe, który zagaił Kazimierz Madaliński z Warszawy, uczestniczyło 250 mierniczych, wśród nich 18 przedstawicieli Galicji i 13 przedstawicieli Wielkopolski. Zjazdowi przewodniczył Jan Krudysz z Krakowa. W skład Prezydium Zjazdu wchodzili jako zastępcy przewodniczącego: Witold Łebiński z Poznania i Wiktor Skołyszewski z Krakowa oraz Mikołaj Maksyś z Krakowa, Modest Moderski z Poznania i Aleksander Szabelski z Lublina - jako sekretarze. Obrady odbywały się w sali zebrań szkoły Wojciecha Górskiego."


Rok 2019 rokiem Geodezji Polskiej


Listopad - Grudzień 2018r.

 1. Zebranie Komitetu Organizacyjnego
 2. Produkcja filmu o historii SGP cd.
 3. Prace związane ze skanowaniem materiałów i dokumentów archiwalnych dotyczących historii SGP w PBC m.in. 61 zeszytów "WIADOMOŚCI SGP".
 4. Końcowa redakcja wydawnictwa jubileuszowego "100-lat działalności społeczno-zawodowej geodetów".
 5. Inne prace związane z organizacją jubileuszu.

Wrzesień - Październik 2018r.

 1. Produkcja filmu o historii SGP cd.
 2. Trwają prace związane ze skanowaniem materiałów i dokumentów archiwalnych dotyczących historii SGP w PBC m.in. "Miernictwo" Cz. Kamela wyd. szwajcarskie.
 3. Kończą się prace nad jubileuszowym wydawnictwem "100-lat działalności społeczno-zawodowej geodetów".

Lipiec - Sierpień 2018r.

 1. Ruszyły prace związane z produkcją filmu o historii SGP.
 2. Trwają prace związane ze skanowaniem materiałów i dokumentów archiwalnych dotyczących historii SGP.
 3. Ponownie wystąpiono do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie z wnioskiem o emisję okolicznościowej monety o nominale 5 złotych z okazji 100-lecia SGP oraz Roku Geodezji Polskiej.
 4. Mamy przyjemność poinformować Państwa o zakończeniu prac związanych ze skanowaniem dokumentów archiwalnych dotyczących historii SGP.
  Dokumenty są dostępne w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej w zakładce Geodezja i Kartografia pod adresem: http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=60.
  Znajdziecie Państwo tam m.in.
  1. Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich
  2. Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969-1994
  a ponadto dla kolekcjonerów: Miernictwo

Czerwiec

 1. Podjęto starania o włączenie obchodów 100 lecia SGP w program Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, które odbywają się w latach 2018-2021 pod patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.
 2. Wystąpiono do Posłów RP o wsparcie działań mających na celu uchwalenie Roku 2019 Rokiem Geodezji Polskiej.

Maj 2018r.

Oddział SGP w Gdańsku wraz z partnerem - Pomorską Biblioteką Cyfrową w Gdańsku wykonuje prace związane ze skanowaniem materiałów i dokumentów archiwalnych dotyczących historii SGP.


Kwiecień 2018r.

Zarząd Główny SGP w dniu 5 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę ws. Ustalenia Roku 2019 rokiem obchodów Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Rokiem Geodezji Polskiej, która to okazja sprzyja integracji całego środowiska geodetów polskich, jak też stwarza możliwości podnoszenia świadomości społecznej na temat geodezji i jej roli w życiu społeczno-gospodarczym kraju na przestrzeni wieku i obecnie.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich zwraca się do całego środowiska geodezyjnego o włączenie się do obchodów Jubileuszu oraz o wsparcie starań dla przyjęcia przez Parlament RP uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Roku Geodezji Polskiej jako wyrażenie uznania i szacunku dla całego środowiska polskich geodetów oraz podkreślenia ich wkładu w budowę niepodległej Polski.

Pobierz uchwałę Pobierz uchwałę


Marzec 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu, dokonano wyboru projektu i logo jubileuszowego. Na konkurs wpłynęły 4 prace. Komisja wybrała projekt plakatu i logo autorstwa Kol. Jolanty Szostak z Oddziału SGP w Katowicach, z kolei najwyższą notę uzyskał projekt znaczka okolicznościowego wykonany przez Panią Jagodę Horajską. Obu Paniom serdecznie gratulujemy!

Zespół wnioskuje do ZG SGP oraz do środowiska geodezyjnego w celu godnego i efektywnego przeprowadzenia wydarzeń planowanych w Roku 2019, będącej szansą na skuteczne podniesienie świadomości społecznej na temat roli i zadań geodezji w Polsce.

Uruchomienie internetowej strony związanej z jubileuszem 100-lecia SGP.


Luty 2018r.

Zebranie wspólne z Komisją ds. Historii i Tradycji, na którym ustalono wystąpienie z wnioskiem do ZG SGP o podjęcie uchwały ws. Uchwalenia Roku 2019 Rokiem Polskiej Geodezji- inicjatywa ukierunkowana na Parlament RP wspólnie z GUGiK oraz organizacjami społeczno-zawodowymi.

Wystąpiono do Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie z wnioskiem o ujęcie w planie edycji monety okolicznościowej o nominale 5 złotych.

Ruszają prace nad założeniami do filmu o historii SGP.


Styczeń 2018r.

W kościele pw. Świętego Krzyża zamówiono jubileuszową mszę świętą oraz zwrócono się z prośbą do Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę warszawskiego o jej przewodniczenie. Otrzymaliśmy potwierdzenie o przyjęciu zaproszenia.

Msza święta będzie odprawiana o godz. 9.00 i będzie poprzedzała uroczystości związane z jubileuszem, które odbędą się o godz. 11.00 w NOT przy ul. Czackiego 5 w Warszawie w dniu 25 stycznia 2019 roku.

Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się Bal geodetów.

Dokonano rezerwacji puli pokoi w hotelach : Hotel Gromada oraz hotel Mazowiecki.

Opracowanie wniosku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o objęcie patronatem honorowym naszego jubileuszu.

Narodowe Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 7 kwietnia 2017 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, które odbywać się będą w latach 2018 – 2021 pod patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Przedsięwzięcia organizowane przez ruch stowarzyszeniowy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę będą opatrywane logo Programu Wieloletniego "Niepodległa" z towarzyszącym mu zapisem "Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości". Zgłoszono do NOT współudział SGP w obchodach Odzyskania Niepodległości Polski.

Wystąpiono z wnioskiem do Biura Filatelistyki – Centrali Poczty Polskiej SA w Warszawie o ujęcie w planie edycji znaczka pocztowego – okolicznościowego na rok 2019.


Grudzień 2017r.

ZG SGP uchwala skład Zespołu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia SGP Ogłoszono konkurs na projekt plakatu oraz logo jubileuszowe.

Postanowiono przyjąć motto: "Być narodowi użytecznym" St. Staszica z Pierwszego (I) Powszechnego Zjazdu Mierniczych Polskich , który odbył się w styczniu 1919 roku w Warszawie .


Październik 2017r.

Ustalono datę i miejsce obchodów jubileuszu 100-lecia SGP, tj. 25 stycznia 2019 roku w Warszawie budynek NOT ul. Czackiego 5.

Pod przewodnictwem Kol. Ryszarda Rusa ruszają prace nad III tomem ZARYSU HISTORII STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 1995 - 2019 historii SGP oraz wydaniem jubileuszowym.


Wrzesień 2017r.

ZG SGP na posiedzeniu wyjazdowym, które odbyło się w Krakowie dokonano wyboru przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenie Geodetów Polskich, którą została Kol. Alicja Kulka.