Komitet honorowy


  • Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski,
  • Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny,
  • Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Franciszek Szmidt,
  • Przewodniczący Komitetu Geodezji PAN prof. dr hab. inż. Jan Kryński,
  • Austrian Society for Surveing and Geoinformation Austria Dipl.-Ing. Julius Ernst,
  • Prezident International Federation of Surveys - FIG prof. dr Rudolf Staiger, DVW Germany
  • Członek honorowy SGP prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski,
  • Członek honorowy SGP Krzysztof Cisek,
  • Członek honorowy SGP Stanisław Cegielski.