Listy gratulacyjne


  - Podziękowanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

  - List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

  - List Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju

  - List Senatora RP Piotra Florka

  - List Waldemara Izdebskiego, Głównego Geodety Kraju

  - List Jerzego Piotrowskiego

  - List dr hab. inż. Joanny Bac-Bronowicz prof. PWr

  - List Renaty Wypasek, Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

  - List dr Anny Wałek, Dyrektora Biblioteki Politechniki Gdańskiej

  - List Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej

  - List prof. dr hab. inż. Jana Krynskiego, przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN

  - List Andrzeja Płonki, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich

  - List prof. dr hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  - List Adama Struzik, Marszałka Województwa Mazowieckiego

  - List Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

  - List prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej, Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

  - Gratulacje Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej

  - List Aleksandry Bujakiewicz, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

  - List prof. dr hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego, Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie

  - List Ireny Moskwa, Członka Honorowego SGP

  - Akt nadania medalu Pro Masovia

  - Medal Pro Masovia

  - Certyfikat nadania medalu Ukrainian Society Of Geodesy And Cartography

  - Medal Ukrainian Society Of Geodesy And Cartography

  - Polska Wielka Księga Historii

  - 1939r. Kalendarz Niepodległości