Sponsorzy


 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. w Krakowie
 • Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Geobid Sp. z o.o. w Katowicach
 • Intertim Sp. z o.o. w Suwałkach,
 • TPI w Warszawie
 • Hyperview Sp. z o.o. w Katowicach
 • Laser-3D w Krakowie
 • Geoline Sp. z o.o. w Zabrzu
 • Czerski Trade Polska Sp. z o.o. w Warszawie
 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S. A.