Wydawnictwa na 100-lecie SGP


1. Nakładem Stowarzyszenia Geodetów Polskich ukazał się 2–gi Zeszyt Słownika Biograficznego "Geodeci i Kartografowie Polscy".

SŁOWNIK jest wydawany tzw. "systemem holenderskim", to znaczy zeszytami formatu A-4, o określonej objętości (ok. 140 stron), z których każdy zawiera życiorysy od litery A do litery Z. Kolejne zeszyty zawierały będą indeks nazwisk zeszytu bieżącego i wszystkich poprzednich. Dobór biogramów w poszczególnych zeszytach zależy od Zespołu Redakcyjnego Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP. W 2019 roku zaplanowano wydanie 5 zeszytów.
Pierwszy zeszyt zawiera wykaz 1642 nazwisk mierniczych przysięgłych (sporządzony wg broszury MSW stan 1.09.1932 r. i wykazu GUPK stan 30.04.1949 r.) oraz biogramy 46 nieżyjących HONOROWYCH CZŁONKÓW SGP.
Drugi zeszyt zawiera życiorysy 90 nieżyjących postaci, którzy swoją twórczością i osiągnięciami odegrali znaczącą rolę w rozwoju geodezji i kartografii, a tym samym w rozwoju techniki i gospodarki nie tylko na skalę krajową, ale i światową, jak np. Mikołaj Kopernik, Stanisław Grzepski czy Eugeniusz Romer. ZAPRASZAMY do zapoznania się z jego treścią.

Następne zeszyty będą ukazywały się co dwa miesiące: sierpień [z3], październik [z4], grudzień [z5]. Całość zostanie zbroszurowana w estetycznym futerale. Ze względów technicznych futerał będzie dostępnym wraz z zeszytem nr 5.

Zeszyty nr 1. oraz nr 2. słownika można nabyć w cenie 10,00 zł (netto)/zeszyt + koszt wysyłki, za pośrednictwem poczty email: biuro@sgp.geodezja.org.pl
Wpłaty należy dokonywać na konto: 42 1140 1010 0000 3522 2900 1001


2. Historia SGP

3.  Historia związków stowarzyszeń mierniczych-geodetów

4.  UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich

5. ZARYS HISTORII STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 1995 - 2019, III TOM
W opracowaniu.

6. Wydanie Jubileuszowe Historii SGP